Stil wegdek voor zwaar verkeer

stil_wegdek_zwaar_verkeer_bord

Het wegverkeer is één van de belangrijkste bronnen van geluidhinder in de Rijnmond. Door de vele havengerelateerde bedrijven bestaat het verkeer hier uit meer vrachtverkeer dan elders. Voor dit soort wegen worden nauwelijks stille wegdekken toegepast omdat er geen asfaltsoorten zijn die, én het verkeersgeluid voldoende reduceren, én voldoende bestand zijn tegen de mechanische belasting van het zware verkeer. Het Kenniscentrum Geluid Rijnmond heeft daarom een duurzaam én stil wegdek laten ontwikkelen voor wegen met veel vrachtverkeer.

 

Doelstelling en programma van eisen

Doel van het project is het ontwikkelen van een wegdek dat, én bestand is tegen veel vrachtverkeer, én de geluidsbelasting vanwege het vrachtverkeer voldoende verminderd. De (oorspronkelijke) doelstelling was om twee asfaltmengsels te ontwikkellen:

  • Een stille variant met een geluidsreductie van 4 dB voor die delen van de wegen waar het wegdek, behalve dat er veel vrachtverkeer rijdt, ‘normaal’ wordt belast, omdat het verkeer met vrij constante snelheid rijdt.
  • Een duurzame variant met een geluidsreductie van 2 dB voor die delen van de weg waar het wegdek extra, veelal wringend, wordt belast, zoals op kruisingen en rotondes.

De aandacht richt zich op wegen met snelheden rond 50 km per uur waardoor het wegdek met name geschikt is voor gemeentelijke wegen. De levensduur van de wegdekken moet ten minste 7,5 jaar bedragen.

Ontworpen mengsels

Tijdens de ontwerpfase bleek dat er voor beide varianten twee kansrijke mengsels bestonden. Besloten is om alle vier die mengsels verder te ontwikkelen en er proefvakken van aan te leggen:

  • DGD1 : extra stille variant, Dubofalt 12%;
  • SMA1 : extra stille variant, SMA8 8%;
  • DGD2 : extra duurzame variant, Dubofalt 9%;
  • SMA2 : extra duurzame variant, SMA8 5%.

DGD staat daarbij voor Dunne Geluidsreducerende Deklaag, SMA staat voor Steen Mastiek Asfalt.

Stille variant
Stille variant
stil_wegdek_zwaar_verkeer_monster_duurzaam
Duurzame variant

 

 

 

 

 

Proefvakken in Rotterdam

Om de nieuwe mengsels in de praktijk te kunnen testen zijn er proefvakken aangelegd op een locatie in Rotterdam met veel zwaar verkeer, de Groene Kruisweg. De onderstaande figuur toont de proefvakken op de Groene Kruisweg met de verschillende asfaltmengsels.

stil_wegdek_zwaar_verkeer_proefvak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het proefvak is op 28 september 2011 officieel geopend door de Alexandra van Huffelen, wethouder duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte van de gemeente Rotterdam. Op de proefvakken worden, naast geluidsmetingen, ook absorptiemetingen en textuurmetingen verricht. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de stroefheid van het asfalt.

stil_wegdek_zwaar_verkeer_proefvak_aanleg_1Fotos : © Gemeentewerken Rotterdam

Fotos : © Gemeentewerken Rotterdam

Resultaten geluidmetingen

Op de proefvakken zijn in de periode 2011 – 2015 geluidsmetingen uitgevoerd. Tabel 1 toont, voor zware motorvoertuigen, de gemeten geluidreducties van de verschillende mengsels.

Tabel 1 : Gemiddelde geluidreducties voor ZWARE motorvoertuigen bij een snelheid van 50 km/uur

Vak Mengsel Variant Geluidreductie in dB(A)
  2011 2012 2013 2015
I Dubofalt 9% Duurzaam 2,3 3,1 2,8 2,4
II Dubofalt 12% Stil 4,0 3,5 2,7 2,6
II Dubofalt 9% Duurzaam 3,2 2,8 2,8 2,5
IV SMA 8 5% Duurzaam 2,3 2,0 2,9 2,4
V SMA 8 8% Stil 3,4 3,3 2,3 2,0
VI SMA 8 5% Duurzaam 2,0 1,5 1,9 1,6

Tabel 2 toont, voor lichte motorvoertuigen, de gemeten geluidreducties van de verschillende mengsels.

Tabel 2 : Gemiddelde geluidreducties voor LICHTE motorvoertuigen bij een snelheid van 50 km/uur

Vak Mengsel Variant Geluidreductie in dB(A)
  2011 2012 2013 2015
I Dubofalt 9% Duurzaam 2,1 2,9 2,6 2,2
II Dubofalt 12% Stil 3,8 3,3 2,5 2,4
II Dubofalt 9% Duurzaam 3,0 2,6 2,6 2,3
IV SMA 8 5% Duurzaam 2,5 2,2 3,1 2,6
V SMA 8 8% Stil 3,6 3,5 2,5 2,2
VI SMA 8 5% Duurzaam 2,2 1,5 2,1 1,8

Eind 2016 begin 2017 worden de laatste geluidmetingen uitgevoerd. Daarna worden alle meetresultaten geanalyseerd en geëvalueerd.

Betrokken partijen

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de DCMR Milieudienst Rijnmond (namens het Kenniscentrum Geluid Rijnmond) in samenwerking met Gemeentewerken Rotterdam. De asfaltmengsels zijn ontworpen, civieltechnisch getest en aangelegd door BAM Wegen.

Informatie

Binnen de DCMR Milieudienst Rijnmond is de contactpersoon voor dit project Gert Put – tel. 010 246 80 00.