Projecten

Het Kenniscentrum Geluid Rijnmond werkt in concrete projecten aan het verminderen van de geluidbelasting / geluidhinder in de Rijnmond. De projecten zijn divers maar hebben allemaal gemeen dat de aandacht gericht is op maatregelen die daadwerkelijk in de praktijk kunnen worden toegepast.

Het Kenniscentrum Geluid Rijnmond heeft tot nu toe projecten uitgevoerd / in uitvoering voor de industrie en het wegverkeer. De aard van de projecten is divers, sommige projecten betroffen een studie, andere projecten waren een praktijktest.

Industrie

Wegverkeer