Publicatie “Integraal geluidsarm ontwerp in de procesindustrie”

Bij het ontwerp van installaties voor de procesindustrie wordt nog te vaak onvoldoende of te laat aandacht besteed aan geluid en trillingen. Dit leidt tot inefficiënt gebruik van geluidsisolatie, dempers en omkastingen, en soms zelfs tot ingrijpende maatregelen achteraf. Door een meer brongerichte en integrale aanpak van geluid en trillingen in alle fasen van de projecten, kunnen de geluidsgerelateerde kosten worden beheerst, en kan het gebruik van ongewenste voorzieningen zo veel mogelijk worden beperkt. Een praktische leidraad daarvoor ontbrak tot nu toe echter.

In opdracht van het Kenniscentrum Geluid Rijnmond is daarom de publicatie ‘Integraal geluidsarm ontwerp in de procesindustrie’ opgesteld.

integraal_geluidsontwerp_1

  • Het boek is in de eerste plaats bedoeld als vraagbaak en naslagwerk voor de managers en engineers die in de projectorganisaties voor de realisatie van grotere projecten verantwoordelijk zijn.
  • Het boek bevat ook veel nuttige informatie voor milieuspecialisten van bedrijven, geluidsmedewerkers van overheden en medewerkers van akoestische adviesbureaus.
  • Het boek behandelt zowel de organisatorische als de technisch inhoudelijke kant van integraal geluidsarm ontwerpen in de procesindustrie.
  • De publicatie kan gebruikt worden bij de bouw van nieuwe fabrieken als ook bij projecten in de bestaande industrie.
  • Het boek is geschreven door Robert Baars van M+P – raadgevende ingenieurs, in nauwe samenwerking met de industrie en de engineering contractors.

geluidsarm_ontwerp_procesindustrie_boek_pag_2geluidsarm_ontwerp_procesindustrie_boek_pag_1

Inhoudsopgave

De inhoudsopgave van de publicatie is hieronder weergegeven. U kunt de volledige inhoudsopgave downloaden.

Hoofdstuk

Titel

Inhoud

1 Inleiding Voor wie is de publicatie bedoeld, en waarvoor kan deze worden gebruikt?
2 Geluid in de procesindustrie De invloed van de beheersing van geluid en trillingen op het ontwerpproces, en het belang van een integrale aanpak daarvan.
3 Kernbegrippen Definities en begrippen: Wat is een decibel, het verschil tussen geluidsniveau en geluidsvermogen, intensiteitsmetingen et cetera.
4 Geluid in de projecten Hoe om te gaan met geluid en trillingen in de verschillende stadia van de projecten. De eerste keuzes hebben de grootste invloed, maar ook later in het proces kan onvoldoende aandacht voor geluid en trillingen tot hoge kosten leiden.
5 Geluidsarme apparatuur Waar onderscheidt geluidsarme apparatuur zich van ‘gewone’ apparatuur?
6 Geluidsreducerende voorzieningen Alles over leidingisolatie, omkastingen, dempers, trillingsisolatie et cetera.
7 Lawaaibeheersing en de overheid Wet- en regelgeving op het gebied van geluidsbeheersing in Nederland.

Informatie

  • U kunt de publicatie gratis bestellen door een e-mail te sturen met vermelding van uw naam, organisatie, functie en contactgegevens naar Aysin Karahisar.
  • De publicatie is eveneens (gratis) in het Engels verkrijgbaar.
  • Binnen de DCMR Milieudienst Rijnmond is de contactpersoon voor dit project Rob Maat – tel. 010 246 80 00.