Geluidsreductie Ephicas SideWing

sidewings_vrachtwagen_met_sidewingEen vrachtwagen met een aerodynamisch zijschort verbruikt minder brandstof doordat de luchtweerstand lager wordt. Mogelijk heeft het zijschort ook een positief effect op de geluiduitstraling van de vrachtwagen. De TU Delft heeft dit onderzocht in opdracht van, en in samenwerking met, het Kenniscentrum Geluid Rijnmond.

Opleggers van vrachtwagens hebben een hekwerk tussen de achterwielen van de trekker en de wielen van de oplegger. Hiermee wordt voorkomen dat bij ongevallen andere weggebruikers onder de vrachtwagen kunnen komen. Uit onderzoek van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft blijkt dat de luchtweerstand van vrachtwagens (onder andere) verlaagd kan worden door dit hekwerk te vervangen door een aerodynamisch vormgegeven kunststof zijschort. Het bedrijf Ephicas heeft op basis van dat onderzoek de SideWing ontwikkeld.

Onderzoek

sidewings_meetresultaten_detailEr zijn metingen uitgevoerd aan een vrachtwagen met de Sidewings en dezelfde vrachtwagen zonder de Sidewings. Bij de metingen is een ‘akoestische camera’ gebruikt. Dit is een geavanceerd microfoonsysteem (dus met meerdere microfoons), waarmee in detail in beeld wordt gebracht waar het gemeten geluid vandaan komt. Er worden geluidscontouren geprojecteerd op het videobeeld dat gelijktijdig met de geluidsmeting gemaakt wordt van de voorbij rijdende vrachtwagen.

Meetopstelling: standaard geluidsmeter (L) en akoestische camera (R)

Er zijn ook metingen verricht met een ‘normale’ geluidsniveaumeter waarmee de totale geluidsniveaus van de vrachtwagencombinaties zijn bepaald. Er zijn metingen uitgevoerd met en zonder de SideWing waarna de resultaten met elkaar zijn vergeleken. De metingen zijn uitgevoerd op het testcentrum van de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) in Lelystad, en op het vliegveld Valkenburg (ZH).

Resultaten metingen akoestische camera

sidewings_meetresultaten_akoestische_camera_50_km

De metingen met de akoestische camera laten verschillende effecten zien:

  • De vrachtwagentrekker is nagenoeg bepalend voor de geluiduitstraling van de trekker-oplegger-combinatie. De bijdrage van de oplegger is beperkt.
  • Het zijschort vermindert het aerodynamisch geluid rond de wielen van de oplegger, maar heeft geen effect op rolgeluid van de wielen.
  • Aan de voorste rand van het zijschort ontstaat een nieuwe geluidsbron als gevolg van de aerodynamica ter plaatse.
  • Bij bepaalde snelheden treden vibraties op in de panelen van het zijschort, waardoor deze panelen extra geluid afstralen.

De grootte van deze effecten (in dB) zijn echter niet groter zijn dan de onnauwkeurigheid van de akoestische camera. De grootte van de effecten is dus niet erg zeker.

Resultaten metingen standaard geluidmeter

De onderstaande grafieken tonen de resultaten de met standaard geluidmeter uitgevoerde metingen. De blauwe staven tonen, per frequentie, de gemeten geluidsniveaus en de daaruit bepaalde reducties vanwege de SideWing. De bruine staven tonen de spreiding van de resultaten. Naarmate de spreiding groter is, is het resultaat minder betrouwbaar.

sidewings_meetresultaten_standaardmeter_90_km

De metingen met de standaard-geluidmeter laten zien dat de uit de metingen bepaalde geluidsreductie van de SideWing veel kleiner is dan de voor de uitgevoerde metingen geldende meetonnauwkeurigheid. De metingen zijn zo zorgvuldig mogelijk uitgevoerd, de geluidsreductie van de SideWing is echter zo klein dat deze niet voldoende nauwkeurig gemeten kan worden.

Conclusies

Op basis van de uitgevoerde metingen is geconcludeerd dat de SideWings geen aantoonbaar effect hebben op de geluiduitstraling van de vrachtwagencombinaties. Het onderzoek naar het verder verhogen van de geluidsreductie SideWing is daarom niet uitgevoerd, en het onderzoek is beëindigd.

Betrokken partijen

  • De geluidsmetingen zijn uitgevoerd en bewerkt door de vakgroepen Design of Aircraft and Rotorcraft (DAR) en Acoustic Remote Sensing (ACRS) van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft.
  • De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft de uitvoering van het project begeleid.

Informatie

  • Binnen de DCMR Mlieudienst Rijnmond is de contactpersoon voor dit project Rogier Wigbels – tel. 010 246 80 00.
  • U kunt de resultaten van het onderzoek downloaden