“Stille” ARBO-signalering

Werknemers op containerterminals worden met geluidsignalen gewaarschuwd voor bewegende kranen en andere voertuigen. Bij woningen kunnen deze geluidsignalen overlast veroorzaken. Er is een alarmsysteem dat automatisch de sterkte van het geluidsignaal verlaagd wanneer het geluid in de omgeving daalt. Dit kan, in combinatie met een ander soort geluid dat het systeem afgeeft, de hinder in de woonomgeving verminderen. Het Kenniscentrum Geluid Rijnmond heeft onderzocht of dit systeem in de praktijk kan, en mag, worden toegepast.