Stil wegdek voor zwaar verkeer

Het wegverkeer is één van de belangrijkste bronnen van geluidhinder in de Rijnmond. Door de vele havengerelateerde bedrijven bestaat het verkeer hier uit meer vrachtverkeer dan elders. Voor dit soort wegen worden geen stille wegdekken toegepast omdat er geen asfaltsoorten zijn die, én het verkeersgeluid voldoende reduceren, én voldoende bestand zijn tegen de belasting van het zware verkeer. Het Kenniscentrum Geluid Rijnmond laat daarom een duurzaam én stil wegdek ontwikkelen voor wegen met veel vrachtverkeer.