Publicatie “Integraal geluidsarm ontwerp in de procesindustrie”

Bij het ontwerp van installaties voor de procesindustrie wordt nog te vaak onvoldoende of te laat aandacht besteed aan geluid en trillingen. Dit leidt tot inefficiënt gebruik van geluidsisolatie, dempers en omkastingen, en soms zelfs tot ingrijpende maatregelen achteraf. Door een meer brongerichte en integrale aanpak van geluid en trillingen in alle fasen van de projecten, kunnen de geluidsgerelateerde kosten worden beheerst, en kan het gebruik van ongewenste voorzieningen zo veel mogelijk worden beperkt. Een praktische leidraad daarvoor ontbrak tot nu toe echter.