Geluidsreductie Ephicas SideWing

Een vrachtwagen met een aerodynamisch zijschort verbruikt minder brandstof doordat de luchtweerstand lager wordt. Mogelijk heeft het zijschort ook effect op de geluiduitstraling van de vrachtwagen. De TU Delft heeft dit onderzocht in opdracht van, en in samenwerking met, het Kenniscentrum Geluid Rijnmond.